Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker, pneumatik

Description

Code

3115.1.15

Description

Tekniker på området pneumatik utvärderar driften av pneumatiska system och enheter såsom tryckluftsdrivna maskiner och rekommenderar ändringar för ökad effektivitet. De medverkar även i projektering av pneumatiska system och komponenter, till exempel kretsar.

Alternativ beteckning

maskiningenjör med inriktning på hydraulik/pneumatik

maskiningenjör med inriktning på pneumatik

maskiningenjör, pneumatik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: