Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Tekniker inom medicinteknik

Description

Code

3114.1.5

Description

Tekniker inom medicinteknik samarbetar med medicintekniska ingenjörer vid projektering, utarbetande och tillverkning av medicintekniska system, installationer och utrustning såsom pacemakers, MRT-maskiner och röntgenapparatur. De framställer, installerar, granskar, modifierar, reparerar, kalibrerar och utför underhåll på den medicintekniska utrustningen och dess stödsystem. De ansvarar för operativ beredskap, säker användning, ekonomisk drift och lämplig upphandling av medicinsk utrustning och medicinska anläggningar på sjukhus.

Alternativ beteckning

ingenjör, medicinsk teknik

ingenjör i medicinsk teknik

medicintekniker

högskoleingenjör, medicinsk teknik

sjukhustekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser