Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

blandarskötare, sprängämnesindustri

Description

Code

8131.12

Description

Blandarskötare (sprängämnesindustri) övervakar och styr utrustning som bearbetar kemiska ämnen för tillverkning av sprängämnen. De ansvarar för produktlagring i tankar.

Alternativ beteckning

nitreringsoperatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: