Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatör, destillation

Description

Code

8131.5

Description

Maskinoperatörer (destillation) styr och övervakar oljedestillationsprocessen och bistår vid felsökning. De använder destillationsutrustning för att separera mellanprodukter eller föroreningar från olja. De hanterar styrventiler och mätare för att uppnå angivna temperaturer, materialflöden, tryck osv. 

Alternativ beteckning

destillatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: