Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

byggnadskontrollant, kvalitetsansvarig

Description

Code

3112.1.4

Description

Byggnadskontrollanter med kvalitetsansvar ser till att kvaliteten på arbetet uppfyller de normer som fastställs i avtalet och minimikraven enligt lagstiftningen. De fastställer rutiner för att kontrollera kvaliteten, genomför besiktningar och föreslår lösningar till kvalitetsbrister.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: