Skip to main content

Show filters

Hide filters

installationselektriker, bygg

Description

Code

7411.1.1

Description

Installationselektriker (bygg) installerar och utför underhåll på elkablar och annan elinfrastruktur i byggnader. De ser till att installerad elektrisk utrustning är isolerad och inte medför någon brandrisk. De förstår förekommande situationer och gör förbättringar vid behov.

Alternativ beteckning

elektriker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: