Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsterapeut

Description

Code

2269.4

Description

Arbetsterapeuter hjälper individer eller grupper med arbetsrelaterade begränsningar på grund av sjukdomar, fysiska störningar och tillfällig eller permanent psykisk funktionsnedsättning att återställa förmågan att klara av dagliga sysslor. De tillhandahåller behandling och rehabilitering för att de aktivt ska kunna delta i samhället, leva sina liv i enlighet med sina önskemål och syssla med aktiviteter som är av betydelse för dem. Arbetsterapeuter arbetar vid folkhälso- och socialvårdsinrättningar, men kan också vara involverade i stöd till asylsökande, flyktingar och/eller hemlösa.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser