Skip to main content

Show filters

Hide filters

fönstermontör

Description

Code

7115.6

Description

Fönstermontörer monterar fönster i konstruktioner och utför service på fönster. De monterar ned eventuella gamla fönster, förbereder öppningen, sätter in fönstret i öppningen och monterar fast det så att det är rakt, i våg och lod och även vattentätt.

Alternativ beteckning

fönsterinstallatör

fönstersättare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: