Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, offentlig förvaltning, spelinspektion

Description

Code

3359.6

Description

Handläggare (offentlig förvaltning, spelinspektion) har i uppdrag att hantera och inspektera spel och prova alla deras funktioner i enlighet med högsta möjliga standarder i fråga om effektivitet, säkerhet och kundservice i överensstämmelse med företagets interna förfaranden och gällande lagstiftning. De ansvarar för tillsynen över alla typer av spel och ska se till att reglerna följs och att spelarna inte fuskar. De ansvarar också för underhållet av utrustningen och hanterar alla förfrågningar och klagomål från kunder.

Alternativ beteckning

tillsynsansvarig, lotteri och spel

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: