Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, offentlig förvaltning, konkurrens

Description

Code

2422.12.2

Description

Handläggare (offentlig förvaltning, konkurrens) leder utarbetandet av regionala och nationella konkurrenspolicyer och konkurrenslagstiftning i syfte att reglera konkurrens, främja öppna och transparenta affärsmetoder och skydda konsumenter och företag.

Alternativ beteckning

utredare, offentlig förvaltning, konkurrens

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: