Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, hörhjälpmedel

Description

Code

5223.7.3

Description

Specialiserade säljare (hörhjälpmedel) säljer hörhjälpsvaror och -utrustning i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

specialiserad säljare, hörtekniska hjälpmedel

hörhjälpmedelssäljare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: