Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mobilitetschef

Description

Code

2164.2

Description

Mobilitetschef ansvarar för strategisk utveckling och genomförande av program som främjar hållbara och sammanlänkade mobilitetsalternativ, minskar mobilitetskostnaderna och tillgodoser transportbehoven hos kunder, anställda och samhället som helhet, såsom cykeldelning, elsparkscykeldelning, bildelning och taxitjänstförvaltning och parkeringsskötsel. De ingår och ansvarar för partnerskap med leverantörer av hållbara transporter och IKT-företag och utvecklar affärsmodeller för att påverka efterfrågan på marknaden och främja begreppet mobilitet som en tjänst i stadsområden.

Scope note

Does not include Transport planners.

Alternativ beteckning

mobilitetslösningsansvarig

mobilitet programkoordinator

chef för stadsmobilitet

rörlighetschef

smart stadsplanerare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: