Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

blästrare

Description

Code

8122.1

Description

Blästrare använder utrustning och maskiner för att jämna ut råytor genom blästring. Blästring är vanlig vid ytbehandling av arbetsstycken och byggnadsmaterial såsom tegel, sten och betong. De hanterar blästrare eller sandkammare med ett centrifugalhjul som blåser slipande material (t.ex. sand, soda eller vatten) vid högt tryck för att forma och jämna ut ytor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: