Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

chef, verksamhetsstödjande tjänster

Description

Code

1219.1

Description

Chefer (verksamhetsstödjande tjänster) ansvarar för tillhandahållandet av professionella tjänster till företag. De organiserar tillhandahållandet av tjänster som är skräddarsydda för kundens behov och upprätthåller kontakter med kunder för att komma överens om avtalsenliga skyldigheter för båda parter.

Alternativ beteckning

chef, företagstjänster

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser