Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef för telekommunikation

Description

Code

1330.9

Description

Chefer för telekommunikation samordnar telekommunikationspersonalens aktiviteter för installation, felsökning, reparation och underhåll av utrustning och infrastruktur för telekommunikation. De övervakar forskning, utvärdering och införande av nya tekniker och säkerställer en säker arbetsmiljö för de anställda. De övervakar varuinventeringen samt användar- och kundstödsåtgärder.

Scope note

Excludes people performing ICT development and soldering activities.

Alternativ beteckning

telekommunikationschefer

telekomansvarig

ansvarig för telekommunikation

chefer för telekommunikation

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: