Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forskningsingenjör

Description

Code

2149.2.8

Description

Forskningsingenjörer kombinerar forskningskompetens och kunskap om tekniska principer för att hjälpa till att utveckla eller utforma nya produkter och teknik. De förbättrar även de befintliga tekniska processerna, maskinerna och systemen och skapar ny, innovativ teknik. Forskningsingenjörens uppgifter varierar beroende på teknikområde och vilken bransch de arbetar inom. Forskningsingenjörer arbetar normalt på kontor eller i laboratorium med att analysera processer och utföra experiment.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: