Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montör, elektrisk utrustning

Description

Code

8212.2

Description

Montörer (elektrisk utrustning) ansvarar för montering av elektrisk utrustning. De monterar produktkomponenter och ledningar i enlighet med tekniska ritningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser