Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skodesigner med 3D-datorstöd

Description

Code

7536.2.2

Description

Skodesigner med 3D-datorstöd inom skoindustrin utformar skomodeller samt tillverkar, justerar och anpassar mönster med hjälp av datorstödda konstruktionssystem. De fokuserar på en hållbar utformning av modellen, valet och utformningen av läster och komponenter, en korrekt och effektiv användning av material, mönstertillverkningen, valet av sula och utarbetandet av tekniska datablad. De kan övervaka utvecklingen och granskningen av prototyper, förberedelsen av provexemplar, genomförandet av nödvändiga kvalitetskontrollprovningar av provexemplaren och hanteringen av produktens tekniska dokumentation.

Alternativ beteckning

produktdesigner och utvecklare med hjälp av 3D inom skoindustri

skor 3D-datorstödd designutvecklare

Produktdesigner och utvecklare för 3D-skor

3D-skor expert

3D-skor utvecklare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: