Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Kontrolltekniker, kemiteknik, rostskydd

Description

Code

3112.4

Description

Kontrolltekniker (kemiteknik, rostskydd) övervakar rörledningars skick och utför reparationer vid behov. De ser till att ledningarna är korrekt anslutna och överensstämmer med hälso- och säkerhetsbestämmelserna. Kontrolltekniker (kemiteknik, rostskydd) kontrollerar katodskyddssystem och rörledningsanslutningar för korrosion. De kan även bistå vid projektering av rörledningar, analysera mark och upprätta rapporter om tekniska frågor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: