Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktutvecklingstekniker

Description

Code

3119.15

Description

Produktutvecklingstekniker höjer produktutvecklingens effektivitet, förbereder utrustning samt utarbetar och provar lösningar till tekniska problem. De arbetar i nära samarbete med ingenjörer och tekniker, granskar produkter, genomför provningar och samlar in data.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: