Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

resmålsansvarig

Description

Code

1221.3.1

Description

Resmålsansvariga ansvarar för förvaltning och genomförande av de nationella/regionala/lokala turismstrategierna (eller policyerna) för utveckling och marknadsföring av resmål.

Alternativ beteckning

resmålsansvariga

resmålschef

chef för resmål

ansvarig för resmål

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser