Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, solenergi

Description

Code

2149.9.8

Description

Ingenjörer (solenergi ) projekterar system som genererar energi från solljus, t.ex. fotovoltaiska system. De projekterar och konstruerar system som optimerar energiförbrukningen från solkraft och hållbarheten i produktionsprocessen för solenergisystem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser