Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

batteritestare

Description

Code

7543.3

Description

Batteritestare använder positiva och negativa kontakter för att testa batteriets resistans. De provar även kasserade batterier för att fastställa aktuella fel.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: