Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker, fordonsindustrin

Description

Code

3115.1.4

Description

Tekniker inom fordonsindustrin samarbetar med fordonstekniska ingenjörer vid drift, reparation, underhåll och provning av utrustning som används i motorfordon. I vissa miljöer, till exempel på flygplatser, ansvarar de för funktionsdugligheten hos utrustning och fordon. De granskar tekniska ritningar och projekt för att fastställa testspecifikationer och testrutiner. De använder programvara för att säkerställa att delar av ett motorfordon fungerar korrekt. De registrerar provningsrutiner och -resultat samt ger rekommendationer om ändringar.

Alternativ beteckning

fordonstekniker

bilsystemingenjör

ingenjör, bilsystemteknik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser