Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

distributionsförare

Description

Code

8332.2

Description

Distributionsförare kör fordon såsom lastbilar och skåpbilar. De kan även sköta lastning och lossning av gods.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: