Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, tillverkning plast- och gummiprodukter

Description

Code

3122.4.13

Description

Arbetsledare (tillverkning av plast- och gummiprodukter) leder och samordnar aktiviteter av personal som arbetar med tillverkning av plast- eller gummiprodukter i syfte att säkra effektiv, säker och kostnadseffektiv produktion. De ansvarar för installation av nya produktionslinjer och för tillhandahållande av utbildning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: