Skip to main content

Show filters

Hide filters

IKT-applikationskonfigurator

Description

Code

2514.1

Description

IKT-applikationskonfiguratorer identifierar, registrerar och upprätthåller användarspecifika programkonfigurationer som baseras på användarkrav och företagsregler. De konfigurerar allmänna programvarusystem för att skapa en specifik version som tillämpas på en organisations miljö. Dessa konfigurationer sträcker sig från justering av grundparametrar till utarbetande av företagsregler och roller i IKT-systemet och framtagning av specifika moduler (bland annat konfigurering av kommersiella standardsystem). De dokumenterar även konfigurationerna, utför konfigureringsuppdateringar och ser till att konfigurationerna genomförs korrekt i programmet.

Scope note

Excludes people performing managerial activities. Includes people performing statistical and consultation activities.

Alternativ beteckning

appkonfigurator

applikationsändrare

programkonfigurator

programändrare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser