Skip to main content

Show filters

Hide filters

chef, kreditföretag

Description

Code

1346.3

Description

Chefer (kreditföretag) övervakar och leder medlemstjänster samt övervakar kreditföreningars personal och verksamhet. De informerar personalen om de senaste rutinerna och policyerna för kreditföretag samt utarbetar ekonomiska rapporter.

Alternativ beteckning

chef, kreditförening

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: