Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marknadsföringskonsult

Description

Code

2431.10

Description

Marknadsföringskonsulter ger råd till företag vid utarbetande av marknadsföringsstrategier för vissa ändamål. De kan ge råd och utarbeta strategier för lansering av ett varumärke på marknaden, nylansering av en produkt, introduktion av en ny produkt eller positionering av en kommersiell image. De utför förhandsundersökningar om företagets ställning och kundernas uppfattning för att fastställa marknadsföringsstrategin.

Alternativ beteckning

marknadsföringsspecialist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser