Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marknadskonsult

Description

Code

2431.2

Description

Marknadskonsulter köper annonsutrymme i tryckta medier, direktsändningar och onlinemedier för sina kunders räkning. De analyserar effektiviteten och ändamålsenligheten för olika kanaler beroende på aktuell vara eller tjänst och ger råd vid beslutsfattandet. De försöker förhandla om det bästa priset utan att äventyra reklamens kvalitet. De stödjer utvecklingen och genomförandet av marknadsförings- och reklamplanerna i kommunikationsavseende via den lämpligaste kanalen.

Scope note

Includes people working with the advertising media planner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: