Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

servicetekniker vid anläggning för havsbaserad förnybar energi

Description

Code

3131.1

Description

Servicetekniker vid anläggning för havsbaserad förnybar energi sköter och underhåller utrustning som producerar elektrisk energi från marina förnybara energikällor såsom havsbaserad vindkraft, vågkraft eller tidvattenströmmar. De övervakar mätutrustningen för att säkerställa att driften är säker och att produktionsbehoven uppfylls. De åtgärdar även systemproblem och reparerar fel.

Alternativ beteckning

marin vindkraftsoperatör

marin vindkraftstekniker

vindkrafttekniker för havsbaserad vindkraft

ORE-anläggningsoperatör

operatör för havsenergiplattor

våg gård operatör

tidvattenoperatör

operatör för vågkraftverk

vågenergitekniker

havsbaserad vindkraftsoperatör

marina tidvattenströmoperatör

marina våg energi operatör

våg energi operatör

operatör för marin förnybar energi

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser