Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

verksamhetschef, vårdenhet

Description

Code

1342.2

Description

Verksamhetschefer (vårdenhet) övervakar verksamheten av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, t.ex. sjukhus, rehabiliteringsinrättningar, hemtjänst och äldrevård, för att se till att organisationen uppfyller kraven, att patienter och de boende får lämplig omsorg, att organisationen upprätthålls och att nödvändig utrustning finns. De övervakar även personalen och säkrar registerhållning.

Alternativ beteckning

verksamhetschef, BVC

verksamhetschef, sjukhus

verksamhetschef, vårdcentral

sjukhemschef

verksamhetschef, MVC

verksamhetschef, primärvårdsmottagning

vårdföreståndare

verksamhetschef, mödravårdscentral

klinikchef

verksamhetschef, klinik

verksamhetschef, regionsjukhus

verksamhetschef, barnavårdscentral

verksamhetschef, vårdhem

verksamhetschef, distriktsköterskemottagning

verksamhetschef, länssjukhus

verksamhetschef, läkarmottagning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: