Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

affärsanalyschef, IKT

Description

Code

2511.8

Description

Affärsanalyschefer inom IKT identifierar områden där det krävs förändringar i informationssystemen för att stödja affärsplaner och övervaka effekterna avseende förändringshantering. De bidrar till företagsorganisationens allmänna funktionskrav. Företagsledare inom informations- och kommunikationsteknik analyserar företags behov och översätter dem till IKT-lösningar.

Alternativ beteckning

affärsanalytiker

ansvarig för IT-affärsanalys

chefer för företagsanalyser inom IKT

IKT-affärsanalyschef

IKT-företagsanalyschefer

IT-affärsanalyschef

IT-affärsanalytiker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser