Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

affärsanalyschef, IKT

Description

Code

2511.8

Description

Affärsanalyschefer inom IKT identifierar områden där det krävs förändringar i informationssystemen för att stödja affärsplaner och övervaka effekterna avseende förändringshantering. De bidrar till företagsorganisationens allmänna funktionskrav. Företagsledare inom informations- och kommunikationsteknik analyserar företags behov och översätter dem till IKT-lösningar.

Alternativ beteckning

affärsanalytiker

ansvarig för IT-affärsanalys

chefer för företagsanalyser inom IKT

IKT-affärsanalyschef

IKT-företagsanalyschefer

IT-affärsanalyschef

IT-affärsanalytiker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: