Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, tryckeri

Description

Code

3122.4.15

Description

Arbetsledare (tryckeri) organiserar arbetet av ett eller flera team av maskinoperatörer inom tryckning, bokbindning och slutbehandling av trycksaker. De syftar till att optimera produktionsprocesser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser