Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

stödperson, ungdomsbrottslingar

Description

Code

2635.3.26

Description

Stödpersoner (ungdomsbrottslingar) hjälper unga lagöverträdare genom att förebygga återfall i brott, ge råd om beteendeförändringar, hänvisa dem till organ som tillhandahåller boende, hjälpa dem tillbaka till utbildning, engagera dem i konstruktiva aktiviteter, besöka dem på anstalter och bedöma framtida risker.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser