Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

förlagsredaktör

Description

Code

2641.1

Description

Förlagsredaktörer hittar manuskript som kan publiceras. De granskar texter från författare för att utvärdera den kommersiella potentialen eller bjuder in författare att delta i projekt som förlaget vill publicera. Förlagsredaktörer upprätthåller goda relationer med författare.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: