Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

chef, relationer med investerarna

Description

Code

2412.6.4

Description

Chefer (relationer med investerarna) sprider information om företagets investeringsstrategi och övervakar investerares reaktioner på den. De använder sakkunskap inom marknadsföring, ekonomi, kommunikation och värdepapperslagstiftning för att säkerställa en transparent kommunikation med samhället i stort. De svarar på förfrågningar från aktieägare och investerare om företagets finansiella stabilitet, aktier eller företagspolicyer.

Scope note

Includes people working in public relations departments. Includes people working with larger companies' relations with shareholders and investors through marketing and communication.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: