Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

utrikeskorrespondent

Description

Code

2642.1.11

Description

Utrikeskorrespondenter förbereder och skriver nyhetsartiklar av internationell betydelse för tidningar, tidskrifter, radio, television och andra medier. De är stationerade i utlandet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: