Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jordbruksingenjör

Description

Code

2144.1.2

Description

Jordbruksingenjörer utför ingrepp i en rad olika områden inom jordbruket i kombination med tekniska koncept. De projekterar och utarbetar maskiner och utrustning för ett effektivt och hållbart utnyttjande av marken. De ger råd om användning av resurser i jordbruksområden vilket omfattar användning av vatten och mark, skördemetoder och avfallshantering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: