Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, marksystem för luftfart

Description

Code

2149.4

Description

Ingenjörer (marksystem för luftfart) ansvarar för övervakning av underhållet av flygplatsens utrustning, till exempel visuella hjälpmedel, elektriska system, bagagesystem, säkerhetssystem, trottoarer, dränering, underhåll av obelagda områden samt utrustning och fordon.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: