Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, strategisk planering

Description

Code

1213.2.2

Description

Chefer (strategisk planering) skapar i samarbete med ett team av chefer de strategiska planerna för företaget som helhet och samordnar genomförandet per avdelning. De bidrar till tolkning av den övergripande planen och skapar en detaljerad plan för var och en av avdelningarna och filialerna. De säkerställer konsekvens i genomförandet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser