Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

industrirobotoperatör

Description

Code

3139.2

Description

Industrirobotoperatörer hanterar och övervakar industrirobotar som används i automatiska processer för att utföra olika tillverkningsmoment såsom lyft, svetsning och montering. De ser till att maskinerna fungerar korrekt och i överensstämmelse med andra industrirobotar, utför underhåll och reparerar defekta delar, bedömer risker och genomför provningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: