Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

värderingsman, företag

Description

Code

2412.1

Description

Värderingsmän (företag) tillhandahåller värderingskalkyler för företag, aktier och andra värdepapper samt immateriella tillgångar för att hjälpa sina kunder vid strategiska beslutsprocesser såsom fusioner och förvärv, rättstvister, konkurser, efterlevnad av skatteregler och allmän omstrukturering av företag.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: