Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

logistikanalytiker

Description

Code

2141.7

Description

Logistikanalytiker effektiviserar tillverkning, transport, lagring och distribution av produkter. De bedömer problem i produktions- och leveranskedjan för att fastställa ekonomiskt effektiva lösningar. De bistår företagsledare i beslutsprocesser och styr program avsedda för att förse underleverantörer, chefer och kunder med logistikteknik.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: