Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

3D-animatör

Description

Code

2166.3.1

Description

3D-animatörer ansvarar för animering av 3D-modeller över föremål, virtuella miljöer, layouter, figurer och virtuella 3D-animerade aktörer.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativ beteckning

animatör av datorframställda bilder

CGI-animatör

3D-modellör

3D-animatörer

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: