Skip to main content

Show filters

Hide filters

pneumatiktekniker

Description

Code

7233.13

Description

Pneumatiktekniker använder tekniska ritningar och teknisk dokumentation för att montera och installera utrustning som drivs med trycksatt gas eller luft. De förbereder system i enlighet med de tekniska specifikationerna och testar dem för att säkra gott funktionsskick. De kan även utföra underhåll och reparationer av installerad pneumatisk utrustning.

Alternativ beteckning

pneumatikmontör

trycklufts- och pneumatiktekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: