Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmaceut, läkemedelsindustri

Description

Code

2262.1.2.2

Description

Farmaceuter (läkemedelsindustri) medverkar i forskning i och utarbetande av läkemedel. De utarbetar nya läkemedel, utför tester, säkrar kvalitet och säkerställer att läkemedel överensstämmer med bestämmelser.

Alternativ beteckning

receptarie, läkemedelsindustri

apotekare, läkemedelsindustri

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: