Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hotellchef

Description

Code

1411.1

Description

Hotellchefer ansvarar för ledning av verksamheten och övervakning av strategin för ett hotell. De hanterar personalresurser, finanser, marknadsföring och verksamhet genom t.ex. övervakning av personalen, finansiell redovisning och organisering av aktiviteter.

Alternativ beteckning

kaféchef

caféchef

restaurangchef

vandrarhemschef

hotell- och restaurangchef

hotelldirektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: