Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

vattenverkschef

Description

Code

1219.5.4

Description

Vattenverkschefer övervakar rening, lagring och distribution av vatten på ett vattenverk. De ser till att anläggningens verksamhet överensstämmer med bestämmelserna och övervakar personalen. De tillämpar även nya policyer och övervakar underhåll av utrustningen.

Alternativ beteckning

chef, reningsverk

reningsverkschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser