Skip to main content

Show filters

Hide filters

vattenverkschef

Description

Code

1219.5.4

Description

Vattenverkschefer övervakar rening, lagring och distribution av vatten på ett vattenverk. De ser till att anläggningens verksamhet överensstämmer med bestämmelserna och övervakar personalen. De tillämpar även nya policyer och övervakar underhåll av utrustningen.

Alternativ beteckning

chef, reningsverk

reningsverkschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser