Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

försvarsmaktsingenjör

Description

Code

0310.5

Description

Försvarsmaktsingenjörer utför tekniska och vetenskapliga uppgifter inom militären såsom utveckling av koncept för militär teknisk utrustning, stöd till tillverkning av militär utrustning samt teknisk forskning, underhåll och kvalitetssäkring.

Alternativ beteckning

ingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: